26 maja 2008

Richard Dawkins

Jak już zapowiedziałem, postać Richarda Dawkinsa będzie się co jakiś czas pojawiać na blogu. Dlatego też na początku chciałbym pokrótce przybliżyć jego osobę.

Dawkins jest obecnie jednym z najbardziej znanych na świecie naukowców. Zawodowo zajmuje się szeroko pojętą zoologią (w tym etologią i ewolucjonizmem). Pracuje na Uniwersytecie Oksfordzkim, choć zbliża się już do wieku emerytalnego. W przeszłości wykładał w Berkeley (Uniwersytet Kalifornijski). Trzy rzeczy przyniosły sławę Dawkinsowi.
  1. Bogaty dorobek naukowy, w szczególności wkład w rozwój teorii ewolucji. Dawkins wsławił się najbardziej trzema koncepcjami:
    • teoria doboru genowego, zaprezentowana w książce "Samolubny gen" (zwana często "teorią samolubnych genów"). Dawkins pokazał, że dobór naturalny nie działa na poziomie pojedynczych osobników (tak jak sądził Darwin oraz większość biologów po nim) czy też grup albo gatunków (jak sadzili niektórzy), lecz na poziomie genów.
    • teoria rozszerzonego fenotypu, zaprezentowana w książce "Fenotyp rozszerzony". Mówi ona, że geny organizmu oddziałują nie tylko na ten organizm, ale także na jego otoczenie (w tym inne organizmy). Centralny Teoremat Fenotypu Rozszerzonego brzmi: "Zachowanie zwierzęcia ma na celu zwiększenie szans przetrwania genów, które to zachowanie spowodowało, niezależnie od tego czy te geny należą do tego zwierzęcia czy nie."
    • pojęcie memów, wprowadzone w książce "Samolubny gen". Mem jest jednostką ewolucji kulturowej, tak samo jak gen jest jednostką ewolucji biologicznej. Przykładowym memem może być znane z reklam telewizyjnych "kopytko" :) Sam Dawkins wprowadził pojęcie memu jedynie w celu pomocniczym, jednak uzyskało ono dużą popularność (można powiedzieć, że okazało się dobrym memem) i dało początek nowej dziedzinie badań: memetyce (waham się jeszcze przed określaniem jej jako dziedziny nauki).
  2. Dawkins jest aktywnym popularyzatorem nauki. Napisał wiele książek, które dzięki klarownemu językowi są w pełni przystępne dla bardzo szerokiej publiczności. Jest założycielem The Richard Dawkins Foundation - fundacji mającej na celu promocję nauki. Na swojej stronie internetowej, a także na stronie fundacji, publikuje wywiady i dyskusje prowadzone ze znanymi naukowcami, w których porusza zagadnienia związane z nauką oraz religią.
  3. Jest ateistą, aktywnie zaangażowanym w walkę z przesądami, wiarą we wszelkie moce nadprzyrodzone itp. Z racji bezpardonowej walki (oczywiście na argumenty) w obronie ewolucji bywa nazywany "rottweilerem Darwina" :)
Tak by to w skrócie wyglądało. Przedstawianie tutaj pełnej biografii nie ma sensu, ponieważ można znaleźć ją na Wikipedii. Myślę, że każdy z powyższych punktów doczeka się w swoim czasie rozwinięcia. Tych, którzy chcą dowiedzieć się więcej o Dawkinsie już teraz zachęcam do odwiedzenia stron http://www.richarddawkinsfoundation.org/ oraz http://www.richarddawkins.net/. W szczególności polecam obejrzenie dyskusji z Lawrence'm Krauss'em (na stronie domowej) oraz wykładów z Galapagos (na stronie fundacji).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz